Specijalna izložba tornjaka i ho – 21.04.2018

27.04.2018.

Samuel Boss-tor – PRM.JBOB – mladi klupski prvak – vl.Filip Cikač
Kedon Boss-tor – rCAC
Legro Boss-tor – CAC – vl.Krešimir Granec
Lotar Boss-tor – odličan-vl.Dragan Cvitkušić
Marla Boss-tor – PRM-vl.Krešimir Granec
Silla Boss-tor – CAC
Wita Boss-tor – odličan
Uragan Boss-tor – CAC,BOB, BISS

Bis parovi
Bis uzgojne skupine

Sudac:Igor Selimović

Samuel Boss-tor

Kedon Boss-tor

Uragan Boss-tor

 

Silla Boss-tor

Wita Boss-tor

uzgojna skupina

Cijeli album slika možete vidjet na našem fb profilu

komentara